Metoda konwersacyjna

Tą metodą uczymy zarówno dorosłych, młodzież jak i dzieci. Kursy przeznaczone są dla osób pragnących nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się językiem hiszpańskim. Podstawą kursu jest intensywna praca na zajęciach prowadzonych w przeważającej części w formie ustnej – wprowadzany materiał ćwiczony jest w postaci pytań i odpowiedzi. Powtarzanie w szybkim tempie całych struktur językowych wywołuje efekt automatycznego ich przyswajania. Uczniowie formułują również krótkie samodzielne wypowiedzi na określony temat podsumowujące przerobiony fragment materiału. Taka forma zajęć pozwala na przyswojenie słownictwa, właściwej wymowy oraz praktyczne opanowanie podstawowych struktur gramatycznych, pozwalające na swobodne wypowiadanie się w języku.
Zajęcia uzupełnione są o czytanie oraz pisanie. Gramatyka języka hiszpańskiego przedstawiona jest w jasny i przystępny sposób.  Praktyczne i nowoczesne słownictwo podzielone jest na działy  tematyczne, co ułatwia jego zapamiętywanie oraz wykorzystywanie w praktyce. Już od pierwszych lekcji daje to uczestnikom kursu widoczne efekty nauki.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress